BOZOR IQTISODIYOTI SHAROITIDA TEMIR YO‘L TRANSPORTINI RAQAMLASHTIRISHNING AHAMIYATI

Authors

  • Шакаров Ш.Ш. преподаватель, Ташкентский железнодорожный техникум
  • Исмаилов Б.Я. преподаватель, Ташкентский железнодорожный техникум
  • Холбоев Ш.Ф. преподаватель, Ташкентский железнодорожный техникум

Keywords:

raqamlashtirish, iqtisodiyot, temir yo‘l transporti infratuzilmasi, moddiy texnik ta’minot, IT texnologiyalar, yuk tashish, yo‘lovchi tashish.

Abstract

Maqolada temir yo‘l tansporti raqamlashtirish orqali yuk hamda yo‘lovchilarga xizmat ko‘rsatish sifatini oshirish imkoniyatlari ko‘rib chiqilgan. Jumladan, mamlakatimiz rahbari tomonidan temir yo‘l transporti sohasiga berilayotgan e’tibor va uning amaldagi ijrosi haqida ma’lumot berilgan.

References

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 10.10.2023 yildagi “O‘zbekiston respublikasi temir yo‘l transporti sohasini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-329-sonli qarori

https://railway.uz/uz/informatsionnaya_sluzhba/novosti/35206/

“O‘zbekiston temir yo‘llari” AJ raisinig 2023-yil 6-sentyabrdagi 696-Н sonli “Innovatsion g‘oyalar – 2023 tanlovini o‘tkazish to‘g‘risida”gi buyrug‘i.

Rasulov, M. X., Suyunbayev, S. M., & Masharipov, M. N. (2020). Research of development prospects of transportation hub in JSC" UMC". Journal of Tashkent Institute of Railway Engineers, 16(3), 71-77.

Suyunbayev, S. M., & Butunov, D. B. (2019). Development of classification of the reasons of losses in the work sorting stations. DEVELOPMENT, 8, 15-2019.

Махмадиева, Г. (2021). Инновационные методы формирования у учащихся устной и письменной речи в процессе обучения русскому языку. Общество и инновации, 2(3/S), 84-89.

Махмадиева, Г. А. (2018). Злободневные проблемы в преподавании русского языка в условиях билингвизма. In Методика обучения и воспитания и практика 2017/2018 учебного года (pp. 82-86).

Махмадиева, Г. С. А. (2022). Технология обучения русскому языку как неродному средствами иммерсивных обучающих программ. Academic research in educational sciences, 3(4), 51-55.

Махмадиева, Г. (2021). Актуальная проблема обучения русскому языку как неродному в современных условиях образования в узбекских школах. Экономика и социум, (9 (88)), 532-538.

Махмадиева, Г. (2023). МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ В ВУЗАХ. Молодые ученые, 1(3), 140-143.

Махмадиева, Г. С. А. (2023). ВОСПРИЯТИЕ СТУДЕНТАМИ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА СРЕДСТВАМИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. Academic research in educational sciences, 5(NUU conference 3), 388-392.

Махмадиева, Г. (2023). Сущность и содержание иммерсивных образовательных программ при обучении русскому языку как иностранному. Общество и инновации, 4(2/S), 177-182.

Махмадиева, Г. С. (2023). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИММЕРСИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ. Ученый XXI века, (1 (92)), 62-67.

Абдуллаева, А. И. (2018). СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ. Экономика и социум, (11 (54)), 63-65.

Maxmadieva, G. S. A. (2020). THE PROBLEM OF FORMATION OF PUNCTUAL SKILLS IN SCHOOL STUDENTS. Theoretical & Applied Science, (6), 763-767.

Махмадиева, Г. С. А. (2020). ОСНОВА СИСТЕМЫ ЧАСТЕЙ РЕЧИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ. Интернаука, (7-1), 39-40.

Махмадиева, Г. (2021). Актуальная проблема обучения русскому языку как неродному в современных условиях образования в узбекских школах. Экономика и социум, (9 (88)), 532-538.

Downloads

Published

2024-01-08

How to Cite

Шакаров Ш.Ш., Исмаилов Б.Я., & Холбоев Ш.Ф. (2024). BOZOR IQTISODIYOTI SHAROITIDA TEMIR YO‘L TRANSPORTINI RAQAMLASHTIRISHNING AHAMIYATI. Молодой специалист, 2(21), 45–49. Retrieved from https://mspes.kz/index.php/ms/article/view/131