(1)
Суюнбаев Ш.М.; Машарипов М.Н.; Саъдуллаев Б.А.; Мустафаева К.Н. TEMIR YO‘LNING TASHISH JARAYONI TORTUV TA’MINOTIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLARNI TADQIQ ETISH. MS 2024, 2, 6-16.